Τρίτη, 6 Μαρτίου 2007

" Κυκλοφοριακή Αγωγή "

Εισαγωγή

Πολλοί υποστηρίζουν πως τα ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους οφείλονται στην ελλιπή κυκλοφοριακή αγωγή του Έλληνα.

Μια αγωγή που για να αποδώσει πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατό νωρίτερα .
Η σχολική ηλικία είναι η πλέον κατάλληλη ώστε να διαμορφωθούν αυριανοί συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες . Πολίτες με σωστή συμπεριφορά στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στα μέσα συγκοινωνίας κ.α.


Μπορείτε να δείτε την περίληψη του προγράμματος ( Α΄και Β΄φάση )
στο
http://agan3a.blogspot.com

Μπορείτε να δείτε την περίληψη του προγράμματος ( Γ΄και Δ΄φάση )
στο
http://agan3b.blogspot.com

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την υλοποίηση το προγράμματος
στο
http://agan3c.blogspot.com